Công ty TNHH EST Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, đi vào sản xuất chính thức từ tháng 1.2018, chuyên sản xuất, gia công vỏ ốp ti vi, giá đỡ và các thiết bị điện tử khác. Công ty hiện tạo việc làm cho 253 lao động, trong đó, lao động nữ là 75 người.

Tháng 5.2020, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng làm việc với Công ty về việc tuyên truyền, thành lập công đoàn cơ sở; thành lập ban vận động thành lập công đoàn, tuyên truyền, vận động 161 người lao động. 100% người lao động viết đơn gia nhập tổ chức công đoàn.