Jinsung đang cố gắng hết sức để thực hiện giá trị cuộc sống hạnh phúc của quý khách hàng. Từ sau khi thành lập công ty, Jinsung đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể, đã xây dựng năng lực kỹ thuật vững chắc và nền tảng kinh doanh minh bạch ở trong nước, thành lập các cơ sở sản xuất ở các quốc gia trên thế giới, phát triển thành doanh nghiệp chuyên về thiết bị âm thanh và sản xuất khuôn/ép phun.