Dự ánđã thực hiện

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi cóthể giúp bạn

LOGO

PROFILE

WEBSITE

Một số Dự án tiêu biểu

Giá trị Đồng Hành

Xây dựng thương hiệu là một câu chuyện dài, hiểu được điều đó chúng tôi sẽ đi cùng khách hàng trên mỗi chặng đường phát triển khác nhau. Từ giai đoạn ý tưởng cho tới khi có chỗ đứng trên thị trường.

DỊCH VỤ MARKETING

  • Quảng cáo Facebook
  • Quảng cáo google
  • Seo – SEM
  • Quản trị Fanpage
  • Quản trị Website
  • Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể
  • Xây dựng Phòng marketing thuê ngoài
  • Hợp đồng đào tạo nhân sự Marketing